SISTEM PEMAKLUMAN PENYERAHAN ASET ICT
BAGI PEGAWAI BERTUKAR/BERSARA/TAMAT PERKHIDMATAN
KEPADA
SEKSYEN PENGURUSAN TEKNOLOGI MAKLUMAT 
JABATAN PERDANA MENTERI

MAKLUMAT PEGAWAI & ASET

1. Nama Pegawai :
 
2. Jawatan :
 
3. Gred :
 
4. Bahagian :
 
5. Seksyen :
 
6. Taraf Jawatan :
 
7. Tarikh Kuatkuasa (HH/BB/TTTT) :
 
8. Aset ICT :
Komputer Desktop
Laptop
Printer
Scanner
iPad
External Hard Disk
9. Ulasan :

10. Nama Pemaklum :
 
11. No. Telefon (Cth : 038872XXXX) :
 
12. E-mel :
 
13. Tarikh Makluman (HH/BB/TTTT) :