PERMOHONAN PEROLEHAN TELEFON BIMBIT (BARU)

Mengikut Pekeliling Perbendaharaan Bil. 12 Tahun 1994, Bil. 3 Tahun 2001 dan Bil . 2 Tahun 2002

PENGESAHAN PERAKUAN KETUA JABATAN

Saya sahkan permohonan ini telah diperakukan oleh Ketua Jabatan.

 

Nama Ketua Jabatan Yang Memperakukan :
 
Emel Ketua Jabatan (cth : draris@jpm.gov.my) :
 
No. Rujukan Kelulusan :
 
Tarikh Perakuan (HH/BB/TTTT) :
 
PERHATIAN :

SILA DAPATKAN PENGESAHAN PERAKUAN KETUA JABATAN SEBELUM MEMBUAT PERMOHONAN ONLINE INI