PERMOHONAN TEMPAHAN KENDERAAN JABATAN
BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN, JABATAN PERDANA MENTERI

MAKLUMAT PERMOHONAN

1. Nama Pemohon :
 
2. Jawatan :
 
3. E-mel (cth : abc@pajpm.gov.my) :
 
4. No. Telefon (cth : 038872XXXX) :
 
5. Seksyen :
 
6. Bahagian :
 
7. Lain-lain Seksyen/Bahagian :
 
8. Kegunaan :
 
9. Tarikh Pergi (HH/BB/TTTT) :
 
10. Masa Pergi :
 
11. Tarikh Balik (HH/BB/TTTT) :
 
12. Masa Balik :
 
13. Tujuan :

14. Tempat/Lokasi :
 
15. Jumlah Penumpang :
 
16. Bilangan Kenderaan Diperlukan :
 
17. Jenis Kenderaan Pertama Diperlukan :
 
18. Jenis Kenderaan Kedua Diperlukan :
 
19. Jenis Kenderaan Ketiga Diperlukan :
 
20. Tarikh Permohonan (HH/BB/TTTT) :
 
Manual Pengguna