ADUAN PEMBAYARAN LEWAT

KEPADA

KETUA SETIAUSAHA NEGARA (KSN)

MAKLUMAT ADUAN

1. Nama Pengadu/Syarikat :
 
2. Emel (cth : abc@pajpm.gov.my) :
 
3. No. Telefon (cth : 038872XXXX) :
 
4. Pihak Berkenaan :
 
5. Nama Kementerian/Agensi Terlibat :
 
6. Tarikh Tuntutan/Bil dihantar (HH/BB/TTTT) :
 
7. Amaun (RM) :
 
8. Keterangan :
Manual Pengguna