Maklumat Peribadi Pegawai:

 header
 maklumat pegawai

Nama Pegawai
 
No Kad Pengenalan
(contoh: 800415145726)
 
Jantina
Lelaki
Perempuan
Agama
 
Kewarganegaraan
 
Alamat Tetap

Alamat Surat Menyurat

No. Telefon Bimbit
(contoh: 0122736654)
 
Alamat Emel Peribadi
(contoh: amirieza_99@yahoo.com)
 
Tarikh Lahir
(contoh: HH/BB/TTTT)
 
Tempat Lahir
 
Status Perkahwinan
 
Nama Bank
(Untuk tujuan kemasukan gaji)
 
No Bank
(Untuk tujuan kemasukan gaji)
 
No LHDN
(jika berkenaan)
 
Muatnaik Gambar
Muatnaik Salinan Kad Pengenalan
Nama Rasmi
(untuk cetakan pada pas keselamatan dan tanda nama. Maksimum 10 aksara)
 
footer