PERMOHONAN PERAKUAN PEMBERIAN TARAF BERPENCEN

P.U. (A) 176/2005

Dikemukakan Setelah Disahkan Dalam Perkhidmatan Dan Genap Tempoh 3 Tahun

MAKLUMAT KATEGORI PERKHIDMATAN

SILA PILIH KATEGORI PERKHIDMATAN

BIL
KATEGORI PERKHIDMATAN
1

KUMPULAN PENGURUSAN & PROFESIONAL
( Gred 41 - 54 )

2

KUMPULAN SOKONGAN 1 
( Gred 17 - 38 )

3

KUMPULAN SOKONGAN 2
( Gred 1 - 16 )