PERMOHONAN LAWATAN KELUAR NEGARA ATAS URUSAN PERSENDIRIAN

Mengikut Surat Pekeliling Am Bil 1/84

PENGESAHAN PERAKUAN KETUA JABATAN


Saya sahkan permohonan ini telah diperakukan oleh Ketua Jabatan.

Nama Ketua Jabatan Yang Memperakukan :
 
Emel Ketua Jabatan (cth:ketuajabatan@pajpm.gov.my) :
 
No. Rujukan Perakuan :
 
Tarikh Perakuan (HH/BB/TTTT) :
 
PERHATIAN :

SILA DAPATKAN PENGESAHAN PERAKUAN KETUA JABATAN SEBELUM MEMBUAT PERMOHONAN ONLINE INI

Manual Pengguna