PERMOHONAN BERCUTI KELUAR NEGARA ATAS URUSAN PERSENDIRIAN (KETUA JABATAN) 

Mengikut Surat Pekeliling Am Bil 1/84

A. MAKLUMAT PEMOHON :

1. Gelaran :
 
2. Nama Pemohon :
 
3. Tarikh Lahir (HH/BB/TTTT) :
 
4. No Kad Pengenalan (cth:800415145726) :
 
5. Emel (cth:adrianna@pajpm.gov.my) :
 
6. Jawatan :
 
7. Skim Perkhidmatan :
 
8. Gred :
 
9. Tarikh Lantikan (HH/BB/TTTT):
 
10. Gaji Bulanan :
 
11. Jumlah Tanggungan :
 
12. Status Perkahwinan
 
13. Nama & Alamat Pejabat :

14. Poskod :
 
15. Bandar :
 
16. Negeri :
 
17. No Telefon Pejabat (cth: 0388887886) :
 
Manual Pengguna